Onderwerpen Speciale Relativiteitstheorie natk4all
Boek: Giancoli

SRT vrijdag 22 november 2019
    Referentiesystemen, coördinatenstelsels,  Intertiaalstelsels,
    Galileïsche relativiteit, Uitgangpunten speciale relativiteit
SRT vrijdag 6 december
    Gelijktijdigheid, Lichtklok, tijddilatatie, Lorentzfactor,
    Lorentzcontractie, schijnbare paradoxen
SRT vrijdag 20 december
    Galileitransformatie, Lorentztransformatie, de Tijdruimte,
    Minkovski-diagrammen, causaliteit
SRT vrijdag 17 januari 2020
    Snelheden groter dan het licht. Lichtsnelheid als maximum snelheid,
    Doppler-effect, impuls, energie en E= mc2
SRT vrijdag 31 januari  2020
    Vervolg: impuls, energie en E= mc2; proeftentamen
SRT vrijdag 7 februari    tentamen