Benodigde voorkennis

VWO wiskunde B. Een goede inzet, de wil om boven de stof te staan, en voldoende ontwikkelde redeneervaardigheden zijn belangrijker dan voorkennis.

Doel van het vak

Kunnen werken met axioma's, definities, stellingen en bewijzen, in het bijzonder wat betreft de getalsystemen van natuurlijke, gehele, rationale, reële  getallen, reële functies en rijen, en continuïteit en limieten.Beschrijving

In dit vak bekijken we meerdere manieren om meetkunde te bedrijven, klassieke meetkunde volgens Euclides, analytische en vectormeetkunde, en projectieve meetkunde. Deze invalshoeken bieden een hoger perspectief op de 'schoolmeetkunde' en laten tevens zien hoe in de loop der tijden nieuwe
aanpakken tot nieuwe successen hebben geleid. Wat deze invalshoeken met elkaar verbindt komt uitdrukkelijk aan bod. Een gedetailleerde beschrijving, met inhoud, leerdoelen en voorkennis, is in de bijgevoegde pdf te vinden.

Docenten:

  • Hans Sterk, Technische Universiteit Eindhoven (h.j.m.sterk@tue.nl).
  • Laura Kubbe, Universiteit van Amsterdam (l.kubbe@uva.nl)

Assistent(en)
nog te bepalen