Onderwerpen Speciale Relativiteitstheorie natk4all
Boek: Giancoli

College 1
    Referentiesystemen, coördinatenstelsels,  Intertiaalstelsels,
    Galileïsche relativiteit, Uitgangpunten speciale relativiteit
College 2
    Gelijktijdigheid, Lichtklok, tijddilatatie, Lorentzfactor,
    Lorentzcontractie, schijnbare paradoxen
College 3
    Galileitransformatie, Lorentztransformatie, de Tijdruimte,
    Minkovski-diagrammen, causaliteit
College 4
    Snelheden groter dan het licht. Lichtsnelheid als maximum snelheid,
    Doppler-effect, impuls, energie en E= mc2
College 5
    Vervolg: impuls, energie en E= mc2; proeftentamen

Tentamen