De categorie van cursussen uit het programma inf4all

Cursus Algoritmiek

Deze cursus behandelt de principes die ten grondslag liggen aan de informatica als wetenschap, onafhankelijk van een specifieke technologie, toepassing, programmeertaal, of implementatie. Onderwerpen die behandeld worden zijn berekenbaarheid, logica, automaten en toestandsdiagrammen, programmeertalen, grammatica's, en algoritmes. 


Cursus Internet Security van 6 ec.

In samenwerking met UTwente.