De categorie van cursussen uit het programma inf4all

Deze cursus behandelt de principes die ten grondslag liggen aan de informatica als wetenschap, onafhankelijk van een specifieke technologie, toepassing, programmeertaal, of implementatie. Onderwerpen die behandeld worden zijn berekenbaarheid, logica, automaten en toestandsdiagrammen, programmeertalen, grammatica's, en algoritmes. 


Basiscursus objectgeoriënteerd programmeren

Deze cursus behaldelt objectoriëntatie in een zestal onderwerpen: Objectgeoriënteerde analyse en ontwerp, objectgeoriënteerd programmeren in Java, datastructuren middels collecties in Java, design patterns, JavaFX voor user interfaces en concurrency.

Cursus Algoritmiek

Cursus Kunstmatige intelligentie

Cursus Game Design van 3 ec.