De categorie van cursussen uit het programma inf4all

Deze cursus behandelt de principes die ten grondslag liggen aan de informatica als wetenschap, onafhankelijk van een specifieke technologie, toepassing, programmeertaal, of implementatie. Onderwerpen die behandeld worden zijn berekenbaarheid, logica, automaten en toestandsdiagrammen, programmeertalen, grammatica's, en algoritmes. 


Cursus Game Design van 3 ec.

Cursus 'Kunstmatige Intelligentie', voorjaar 2020.

Cursus Internet Security van 3 ec.

In samenwerking met UTwente.